In Search of One Self

Lost Egos, Lost AGI
Second Session

RP:na (version 2.0) anländer till Fortune och börjar försöka förstå vad som hänt deras tidigare versioner. Snart sprids nyheten att de anlänt. Deras tidigare versioner beryktas nämligen ha varit inblandade i ett attentatsförsök mot habitatet, och Wu Stevens sitter i simulspace-förvar.

RP:na gör diverse mesh-undersökningar samt träffar en hel del folk. Nämnas kan [x] (ointresserad säkerhetsvakt), Bob (ägare av Bob’s Balls där RP:na inkvarterat sig), [x] (infomorf-journalist år [Experia]), [x] (eldsjäl inom sporten Pinball), [x] (köttdocka/pleasure pod som verkar ha fattat tycke för Wu Stevens och som dessutom tydligen arresterade Wu v.1.0), Bernard (gammagren av en av Fatal’s bekanta sedan innan Undergången), [x] (burdus kvinna i fury-morf som tydligen arbetade som någon form av livvakt åt RP:nas tidiare versioner).

RP:na har börjat pussla ihop vad som hänt deras tidigare versioner och spelmötet slutar med att de besöker den på oklara juridiska grunder arresterade We Stevens v.1.0 som verkar ointresserad och till slut aggressiv.

View
The End, The Beginning
First Session

Våra vänner vaknar upp på Amores omkring 10 år efter Undergången. Adam informerar och instruerar innan det är dags för den första uppgiften: att undersöka en försvarssatellit i omloppsbana runt jorden. Karaktärerna tar sig in i satelliten och oskadliggör en försvarsrobot. De finner en något förvirrad AI och rester av ett tiotal lik. AI:n påstår att den mördade människorna på satelliten eftersom de var ”infekterade”.

Diverse data som räddades undan satelliten innan AI:n sprängde sig själv och installationen analyseras av RP:na och Adam. Mycket tyder på att AI:n är en kopia, en gren, av den ursprungliga AGI:n som bekämpade TITAN:erna från stationen under kriget i samband med Undergången. Denne AGI verkar ha flytt fältet strax innan TITAN:erna upphörde med sina attacker. AGI:n kan möjligen (enligt beräkningar av rymdskeppets riktning, hastighet och bränsletillgång refererat mot planet-kartan vid den aktuella tiden) ha riktat in sig på Fortune, en då övergiven f.d. gruvasteroid.

Adam skickar iväg RP:na mot Fortune men väcker efter tre månader RP:nas backup-kopior eftersom han inte hört något från RP:nas egon under denna tid.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.