In Search of One Self

The End, The Beginning

First Session

Våra vänner vaknar upp på Amores omkring 10 år efter Undergången. Adam informerar och instruerar innan det är dags för den första uppgiften: att undersöka en försvarssatellit i omloppsbana runt jorden. Karaktärerna tar sig in i satelliten och oskadliggör en försvarsrobot. De finner en något förvirrad AI och rester av ett tiotal lik. AI:n påstår att den mördade människorna på satelliten eftersom de var ”infekterade”.

Diverse data som räddades undan satelliten innan AI:n sprängde sig själv och installationen analyseras av RP:na och Adam. Mycket tyder på att AI:n är en kopia, en gren, av den ursprungliga AGI:n som bekämpade TITAN:erna från stationen under kriget i samband med Undergången. Denne AGI verkar ha flytt fältet strax innan TITAN:erna upphörde med sina attacker. AGI:n kan möjligen (enligt beräkningar av rymdskeppets riktning, hastighet och bränsletillgång refererat mot planet-kartan vid den aktuella tiden) ha riktat in sig på Fortune, en då övergiven f.d. gruvasteroid.

Adam skickar iväg RP:na mot Fortune men väcker efter tre månader RP:nas backup-kopior eftersom han inte hört något från RP:nas egon under denna tid.

Comments

gravity

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.