In Search of One Self

Lost Egos, Lost AGI

Second Session

RP:na (version 2.0) anländer till Fortune och börjar försöka förstå vad som hänt deras tidigare versioner. Snart sprids nyheten att de anlänt. Deras tidigare versioner beryktas nämligen ha varit inblandade i ett attentatsförsök mot habitatet, och Wu Stevens sitter i simulspace-förvar.

RP:na gör diverse mesh-undersökningar samt träffar en hel del folk. Nämnas kan [x] (ointresserad säkerhetsvakt), Bob (ägare av Bob’s Balls där RP:na inkvarterat sig), [x] (infomorf-journalist år [Experia]), [x] (eldsjäl inom sporten Pinball), [x] (köttdocka/pleasure pod som verkar ha fattat tycke för Wu Stevens och som dessutom tydligen arresterade Wu v.1.0), Bernard (gammagren av en av Fatal’s bekanta sedan innan Undergången), [x] (burdus kvinna i fury-morf som tydligen arbetade som någon form av livvakt åt RP:nas tidiare versioner).

RP:na har börjat pussla ihop vad som hänt deras tidigare versioner och spelmötet slutar med att de besöker den på oklara juridiska grunder arresterade We Stevens v.1.0 som verkar ointresserad och till slut aggressiv.

Comments

gravity

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.